memoria-descriptiva

Memoria descriptiva casa modular de madera. Miñarro y García.